Metodologia

 

 

Les activitats que fem a classe són molt variades, atenent les diferents competències que volem desenvolupar i per a facilitar l’aprenentatge amb els diferents sentits. Parlem, escoltem, escrivim i llegim. Aprenem amb un llibre però també a través del joc, de diferents recursos com audios, el vídeo, pòsters, imatges i exercicis online. Jo trio el material amb un alt grau d’actualitat i rellevància per als meus estudiants. Incloc a l’estudi de la llengua coneixements sobre els països de parla alemanya i estratègies de comunicació intercultural.

L’alemany serà l’idioma de la classe, tant en el meu discurs com progressivament en l’expressió dels alumnes. Des del primer moment s’ensenyaran les frases més freqüents per a vehicular la comunicació de la classe en alemany. Això no obstant, no s’exclourà ni la llengua materna ni altres llengües estrangeres que domina l’alumne perquè juguen un paper molt important com a coneixements lingüístics ja adquirits.

Els resultats de la investigació en el camp de la psicologia de l’aprenentatge mostren que tot allò nou que volem memoritzar ha de ser relacionat amb coneixements previs. Les meves classes es basen en aquest principi. Del que és fàcil al que és més difícil, amb connexions lògiques i repassos continus.

Moltes vegades la falta de tècniques d’estudis provoca la sensació de no progressar en el domini dels idiomes. A les meves classes ensenyo un gran ventall de mnemotècniques, estratègies d’aprenentatge com també fonts per a l’estudi autònom fora de la classe.

Tant la identificació del nivell de l’alumne com els objectius de les meves classes tenen com a referència el Marc Europeu Comú de Llengües que diferencia entre els nivells A1-C2.

Preparo els alumnes per a tots els exàmens oficials i tramito les seves inscripcions.